Selectie

Zowel in Duitsland als in Nederland wordt gebruik gemaakt van een selectiecommissie voor de keuze uit de aanmeldingen.

Aan de Nederlandse kant bestaat die commissie uit:

  • Kees Boonman, politiek journalist/commentator
  • N.N., qualitate qua directeur Voorlichting en Communicatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Juurd Eijsvoogel (NRC) als algemeen secretaris van het uitwisselingsprogramma.
  • Willem Wansink (Ex-NOS, Elsevier, Duitslandkenner) maakt namens het Genootschap van Hoofdredacteuren deel uit van de commissie.
  • Lizzy van Winsen (NTR), heeft in 2017 zelf deelgenomen aan de uitwisseling.

Selectiecriteria:

  • de kandidaat moet belangstelling hebben voor Duitsland
  • de kandidaat moet over minstens drie jaar journalistieke ervaring beschikken
  • de kandidaat moet gemotiveerd zijn om twee maanden bij een medium in Duitsland te werken

Solliciteren:

Geïnteresseerden worden uitgenodigd een brief met motivatie en voorbeelden van eigen werk op te sturen, begeleid met een aanbeveling/instemming van de hoofdredactie (bij freelancers: van opdrachtgevers) om zeker te zijn dat deelnemers ook daadwerkelijk aan de uitwisseling mee kunnen doen.

Vervolgens bepaalt de selectiecommissie haar keuze, zodat de kandidaat-deelnemers in het najaar/winter weten of ze zijn uitverkoren.