Financiering

De basisfinanciering van het project aan Nederlandse kant kan bestaan uit een jaarlijkse bijdrage van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en incidentele sponsoring van ondernemingen of organisaties. Voor alumniconferenties wordt naar wisselende sponsoren gezocht.

Aan Duitse zijde vindt de financiering op vergelijkbare wijze plaats, namelijk door middel van een jaarlijkse bijdrage van het Auswärtige Amt en door sponsorgelden.

Het Journalistenstipendium Duitsland-Nederland is maar één manier om de kennis over elkaars land te bevorderen. Maar het heeft de afgelopen jaren bewezen bij te dragen aan een groter begrip tussen de twee journalistieke culturen. Deelnemers hebben daarnaast waardevolle en duurzame contacten gelegd met collega’s in het buurland en in eigen land.

De sleutel tot dit succes is uiteraard het netwerk van de deelnemers, dat zich in de toekomst alleen nog maar zal verstevigen en consolideren. Verbeteren mag niet worden vereenzelvigd met per se positiever denken. Grotere kennis en begrip zijn op zichzelf al verbetering, zeker als het om journalistieke kwaliteit gaat.