Home

Ieder jaar stelt de Duits-Nederlandse Journalistenuitwisseling enkele Duitse en Nederlandse journalisten in staat twee maanden bij een medium in het andere land te werken. Tegelijk kunnen zij vanuit het gastland actueel verslag doen voor hun medium van herkomst.  Het programma vindt plaats in het kader van het Internationale Journalistenprogramme e.V. (IJP) en het Journalistenstipendium Duitsland-Nederland (JDN).