Aanmelden

Het Journalistenstipendium Duitsland-Nederland (JDN, Den Haag) nodigt samen met de Internationale Journalisten Programme (IJP, Berlijn) getalenteerde Nederlandse journalisten uit om in de nazomer van 2022 twee maanden bij een Duits (gast-)medium te werken. Het uitwisselingsprogramma biedt je de unieke kans in Hamburg, Berlijn, München, het Ruhrgebied of in het Oosten van Duitsland ervaringen op te doen bij een Duitse krant, tijdschrift, persbureau, radio- of tv-zender.

Zo leer je Duitsland van binnenuit kennen. Je schrijft of produceert voor het Duitse gastmedium en/ of afhankelijk van verdere afspraken, voor het eigen medium in Nederland vanuit Duitsland. Maximaal drie Nederlandse journalisten worden door een selectiecommissie uitverkoren tot deelname aan deze 28ste Duits-Nederlandse Journalisten-uitwisseling. Tegelijkertijd zullen Duitse journalisten werken bij Nederlandse media.

De 28e editie vindt in verband met de pandemie mogelijk onder bijzondere omstandigheden plaats. Op veel redacties is thuiswerken nog de norm. Daarom zetten wij ons grote netwerk in om bij de redacties vaste contactpersonen te zoeken die de deelnemende journalisten zullen begeleiden omdat fysieke aanwezigheid op een redactie vermoedelijk nog niet, of sporadisch, mogelijk zal zijn. Van de deelnemende journalisten wordt dan ook een grote zelfstandigheid verwacht. Het begeleidende programma zoals de taalcursus en het inleidend seminar vindt deels digitaal, deels fysiek plaats. Hierover volgt later bericht.

Voorwaarden
Journalistiek talent; gemotiveerd en internationaal georiënteerd; min. 3 jaar journalistieke ervaring; vast of freelance. Alle specialismen zijn welkom maar een grote belangstelling voor Duitsland is een vereiste.

Stipendium/Beurs/Talencursus
Eenmalige beurs ter hoogte van 3500 euro waarmee verblijf- en reiskosten grotendeels kunnen worden gedekt. De deelnemers krijgen vooraf een verplichte intensieve taalcursus op maat, die hen in staat stelt mee te kunnen werken op de gastredactie. De deelnemers ontvangen van het gastmedium geen verdere vergoeding voor hun werkzaamheden.

Schema
Taalcursus: 26 augustus – 1 september 2022

Inleidend seminar: 1 – 2 september 2022

Uitwisseling: 5 september – 2 november 2022

Afsluitend seminar: 3 – 4 november 2022

Nadere informatie & contact
Journalistenstipendium Duitsland-Nederland
Lange Voorhout 26, 2514 EE Den Haag
Thomas Boom (coördinator);
Jan Hendrik Galdiga en Margreet Veen (secretariaat)
T: 070 3622552
E-mail: info@journalistenstipendium.nl
Website: http://www.journalistenstipendium.nl

Sollicitatie
Motivatiebrief; CV met pasfoto; minimaal 2 en maximaal 4 artikelen – bij radio/TV een lijst van items; aanbevelingsbrief alsmede toestemming: van hoofdredacteur, directe chef of opdrachtgever. Aan te leveren per mail.

Sluiting
31 mei 2022

Bekendmaking
Medio juni 2022. Aansluitend zoekt onze Duitse partnerorganisatie in samenspraak met de deelnemers naar een geschikte redactie.

Meer informatie
Buitenkans JDN 2022

In samenwerking met Internationale Journalisten Programme.